User Tools

Site Tools


101-th-nh-ph-th-tr-n-la-gi

Thạnh Phú là một thị trấn thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Thị trấn Thạnh Phú có diện tích 11,39 km², dân số năm 1999 là 10331 người,[1] mật độ dân số đạt 907 người/km².

Thị trấn Thạnh Phú là đô thị loại V, đến năm 2014 dân số hơn 12400 người.[3]

101-th-nh-ph-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)