User Tools

Site Tools


101-th-u-l-nh-s-n-la-gi

Alphonsea boniana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Magnoliids
Bộ (ordo) Magnoliales
Họ (familia) Annonaceae
Chi (genus) Alphonsea
Loài (species) A. boniana
Danh pháp hai phần
Alphonsea boniana
Finet & Gagnep.
Danh pháp đồng nghĩa
Alphonsea squamosa Finet & Gagnep.
Alphonsea pallida Craib
Alphonsea glabrifolia Craib

Thâu lĩnh sần[1] (danh pháp hai phần: Alphonsea boniana) là một loài thực vật thuộc chi Thâu lĩnh, họ Na. Loài này sinh sống ở tại các khu rừng ở độ cao 300–700 m tại Trung Quốc (đông nam tỉnh Vân Nam), Việt Nam, Thái Lan.

  1. ^ “Alphonsea boniana”. Truy cập 14 tháng 10 năm 2015. 
101-th-u-l-nh-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)