User Tools

Site Tools


101-theodoria-kimurai-la-gi

Theodoria kimurai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Theodoria
Loài (species) T. kimurai
Danh pháp hai phần
Theodoria kimurai
Hradský & Hüttinger, 1984

Theodoria kimurai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Theodoria kimurai được Hradský & Hüttinger miêu tả năm 1984. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Theodoria kimurai tại Wikispecies
101-theodoria-kimurai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)