User Tools

Site Tools


101-thereutria-pulchra-la-gi

Thereutria pulchra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Thereutria
Loài (species) T. pulchra
Danh pháp hai phần
Thereutria pulchra
Schiner, 1868

Thereutria pulchra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Thereutria pulchra được Schiner miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Thereutria pulchra tại Wikispecies
101-thereutria-pulchra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)