User Tools

Site Tools


101-theromyia-nana-la-gi

Theromyia nana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Theromyia
Loài (species) T. nana
Danh pháp hai phần
Theromyia nana
(Pritchard, 1941)

Theromyia nana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Theromyia nana được Pritchard miêu tả năm 1941. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Theromyia nana tại Wikispecies
101-theromyia-nana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)