User Tools

Site Tools


101-thi-t-phi-n-c-ng-ch-a-la-gi

Thiết Phiến Công chúa, còn được gọi là Bà La sát là một nhân vật phản diện nằm trong Tây du ký, một trong những tác phẩm kinh điển trong văn học Trung Hoa, tác giả là Ngô Thừa Ân

Thiết Phiến Công chúa và chồng là Ngưu Ma Vương có với nhau con trai là Hồng Hài Nhi [1].

Bà La Sát có Quạt ba tiêu là bảo bối (Thái Thượng Lão Quân cũng có một cái).

Quạt ba tiêu sinh tại núi Côn Luân, từ thuở khai thiên lập địa. Quạt có thể quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sinh gió, quạt ba cái thì mưa xuống. Khi quạt nhầm con người bay tới tám mươi bốn ngàn dặm mới ngừng. Có thể biến to thu nhỏ.

Tôn Ngộ Không đã dùng Định Phong Đơn do Linh Kiết Bồ Tát ban cho để khắc chế Quạt Ba Tiêu.[2]

Dân gian Việt Nam hay dùng hình ảnh "bà La Sát" để chỉ những người phụ nữ "dữ dằn", hay "ghen tuông". Việc này có lẽ bắt nguồn từ tính khí của nhân vật Thiết Phiến Công chúa trong truyện Tây Du Ký.[3]

  1. ^ Tây du ký, Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh dịch, Nhà xuất bản Văn học, Tập I, 2007, Trang 795
  2. ^ Tây du ký, Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh dịch, Nhà xuất bản Văn học, Tập I, 2007
  3. ^ Lấy phải "bà la sát"
101-thi-t-phi-n-c-ng-ch-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)