User Tools

Site Tools


101-threnia-acanthura-la-gi

Threnia acanthura
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Threnia
Loài (species) T. acanthura
Danh pháp hai phần
Threnia acanthura
Wulp, 1898

Threnia acanthura là một loài ruồi trong họ Asilidae. Threnia acanthura được Wulp miêu tả năm 1898. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Threnia acanthura tại Wikispecies
101-threnia-acanthura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)