User Tools

Site Tools


101-threnia-microtelus-la-gi

Threnia microtelus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Threnia
Loài (species) T. microtelus
Danh pháp hai phần
Threnia microtelus
Wulp, 1898

Threnia microtelus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Threnia microtelus được Wulp miêu tả năm 1898. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Threnia microtelus tại Wikispecies
101-threnia-microtelus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)