User Tools

Site Tools


101-tolmerus-calvus-la-gi

Tolmerus calvus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. calvus
Danh pháp hai phần
Tolmerus calvus
Lehr, 1972

Tolmerus calvus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus calvus được Lehr miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus calvus tại Wikispecies
101-tolmerus-calvus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)