User Tools

Site Tools


101-tolmerus-costalis-la-gi

Tolmerus costalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. costalis
Danh pháp hai phần
Tolmerus costalis
Theodor, 1980

Tolmerus costalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus costalis được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus costalis tại Wikispecies
101-tolmerus-costalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)