User Tools

Site Tools


101-tolmerus-facialis-la-gi

Tolmerus facialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. facialis
Danh pháp hai phần
Tolmerus facialis
Becker, 1913

Tolmerus facialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus facialis được Becker miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus facialis tại Wikispecies
101-tolmerus-facialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)