User Tools

Site Tools


101-tolmerus-hisamatsui-la-gi

Tolmerus hisamatsui
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. hisamatsui
Danh pháp hai phần
Tolmerus hisamatsui
Tagawa, 1981

Tolmerus hisamatsui là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus hisamatsui được Tagawa miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus hisamatsui tại Wikispecies
101-tolmerus-hisamatsui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)