User Tools

Site Tools


101-tr-n-knja-evac-la-gi

Trận Knjaževac
Một phần của cuộc Chiến tranh Balkan lần thứ hai
.
Thời gian 4 - 7 tháng 7 năm 1913
Địa điểm Knjaževac, Serbia
Kết quả Quân Bulgaria chiến thắng
Tham chiến
 Kingdom of Bulgaria  Kingdom of Serbia
Chỉ huy
Bulgaria Vasil Kutinchev Serbia Vukoman Arachich
Lực lượng
56.689 lính, 108 hỏa pháo[1] 40.000 lính, 68 hỏa pháo[2]
Tổn thất
280 quân tử trận
820 quân bị thương[3]
Không rõ
.

Trận Knjaževac là một trận đánh giữa Quân đội Bulgaria và Quân đội Serbia trong cuộc Chiến tranh Balkan lần thứ hai. Trận đánh diễn ra vào tháng 7 năm 1913 và kết thúc với việc Tập đoàn quân số 1 của Bulgaria chiếm được thành phố Knjaževac của Serbia.[3]

  1. ^ Кратък обзор на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на българската армия , pag. 92-93;Държавно военно издателство,София 1961
  2. ^ The Serbian and Greek Armies at the beginning of the Interallied War
  3. ^ a ă Hall, Richard (2000). The Balkan Wars, 1912-1913: Prelude to the First World War. Routledge. tr. 116. ISBN 0-415-22946-4. 
  • Hall, Richard C. (2000). The Balkan Wars, 1912–1913: Prelude to the First World War. Routledge. ISBN 0-415-22946-4. 
101-tr-n-knja-evac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)