User Tools

Site Tools


101-tr-n-m-c-la-gi

Trăn mốc (danh pháp ba phần: Python molurus bivittatus) là phân loài lớn nhất của trăn Ấn Độ trong chi python và một trong 6 loài rắn lớn nhất thế giới, là loài bản địa nhiều khu vực nhiệt đới và các khu vực bán nhiệt đới phía Nam và Đông Nam Á. Chúng thường được tìm thấy gần nước và đôi khi bán thủy sinh, nhưng cũng có thể được tìm thấy trong cây. Trong đời sống hoang dã, cá thể có chiều dài trung bình 3,7 mét (12 ft),[3][4], nhưng có thể đạt đến chiều dài 5,74 m.trăn mốc trong 24 h đã nuốt xong bốn con dê nặng khoảng 5,5 đến 8,5 kg.Nhịn đói trong 1 thời gian dài,song có khả năng ăn nhiều trong 1 lúc,khi nhịn ăn thì uể oải

[5]

  1. ^ Stuart, B., Nguyen, T.Q., Thy, N., Grismer, L., Chan-Ard, T., Iskandar, D., Golynsky, E. & Lau, M.W.N. (2012). “Python bivittatus”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2012.1. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2012. 
  2. ^ Python bivittatus tại Reptarium.cz Cơ sở dữ liệu lớp Bò sát
  3. ^ M. A. Smith: Reptilia and Amphibia, Vol. III, Serpentes. In: The Fauna of British India, Ceylon and Burma, including the whole of the Indo-Chinese Sub-Region. Taylor and Francis, Ltd., London 1943, p 102-109
  4. ^ S. M. Campden-Main: A field guide to the snakes of South Vietnam. City of Washington 1970, p 8-9.
  5. ^ D. G. Barker, S. L. Barten, J. P. Ehrsam, L. Daddono: The Corrected Lengths of Two Well-known Giant Pythons and the Establishment of a New Maximum Length Record for Burmese Pythons, Python bivittatus. Bulletin of the Chicago Herpetological Society 47(1): 1-6, 2012, pdf.
101-tr-n-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)