User Tools

Site Tools


101-tr-n-nh-h-ng-la-gi

Trong tiếng Việt, Trăn là tên gọi của những loài bò sát thuộc phân bộ Rắn, không mang nọc độc và giết chết con mồi bằng cách quấn thân mình quanh con mồi rồi bóp chặt con mồi cho đến chết. Cụ thể, trăn có thể là loài động vật thuộc các nhóm sau:

101-tr-n-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)