User Tools

Site Tools


101-tr-n-qu-c-kh-n-la-gi

Năm Tên bộ phim Vai diễn 1995 Lost Boys in Wonderland
壞孩子俱樂部 1996 Young and Dangerous 3
古惑仔3之隻手遮天 "Fat Sze's gangster" 1999 Sealed with a Kiss
甜言蜜語 "yellow hair thug" The Legend of Speed
烈火戰車2極速傳說 extra 2001 Đội bóng Thiếu Lâm
少林足球 Tứ sư huynh "Cầm nã thủ" Bullets of Love
不死情謎 2002 The Era of Vampires
殭屍大時代 "Choi" Fighting to Survive
一蚊雞保鏢 "debt collector" 2004 Tuyệt đỉnh Kungfu
功夫 "Anh Sâm (Sum)" cầm đầu băng lưỡi búa 2005 Where Is Mama's Boy
我亞媽發仔瘟 "tall rascal" 2006 I'll Call You
得閒飲茶 "Hong" 2007 It's a Wonderful Life
心想事成 "Sun Wukong the Monkey King aka Monkey God" Kung Fu Fighter
功夫無敵 "Don Ching" 2008 CJ7
長江七號 My Wife is a Gambling Maestro
我老婆係賭聖 "Manu" The Luckiest Man
大四喜 Ho Kin 2009 All's Well, Ends Well 2009
家有喜事2009 "Web single #2" 2010 Việt quang bảo hạp
越光寶盒 "Soldier" Ice Kacang Puppy Love
初戀紅豆冰 "Aquarium Owner" 2011 Spirit of Fight
截拳之魂 "Jin" 2015 Diệp Vấn 3

葉問3

Bruce Lee
101-tr-n-qu-c-kh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)