User Tools

Site Tools


101-trichardis-lucifer-la-gi

Trichardis lucifer
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichardis
Loài (species) T. lucifer
Danh pháp hai phần
Trichardis lucifer
Oldroyd, 1974

Trichardis lucifer là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichardis lucifer được Oldroyd miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichardis lucifer tại Wikispecies
101-trichardis-lucifer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)