User Tools

Site Tools


101-trichardis-picta-la-gi

Trichardis picta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichardis
Loài (species) T. picta
Danh pháp hai phần
Trichardis picta
Hermann, 1906

Trichardis picta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichardis picta được Hermann miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichardis picta tại Wikispecies
101-trichardis-picta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)