User Tools

Site Tools


101-trichardis-turneri-la-gi

Trichardis turneri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichardis
Loài (species) T. turneri
Danh pháp hai phần
Trichardis turneri
Oldroyd, 1974

Trichardis turneri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichardis turneri được Oldroyd miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichardis turneri tại Wikispecies
101-trichardis-turneri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)