User Tools

Site Tools


101-trichomachimus-excelsus-la-gi

Trichomachimus excelsus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichomachimus
Loài (species) T. excelsus
Danh pháp hai phần
Trichomachimus excelsus
(Ricardo, 1922)

Trichomachimus excelsus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichomachimus excelsus được Ricardo miêu tả năm 1922. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichomachimus excelsus tại Wikispecies
101-trichomachimus-excelsus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)