User Tools

Site Tools


101-trichomachimus-omani-la-gi

Trichomachimus omani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichomachimus
Loài (species) T. omani
Danh pháp hai phần
Trichomachimus omani
Parui & Joseph, 1994

Trichomachimus omani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichomachimus omani được Parui & Joseph miêu tả năm 1994. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichomachimus omani tại Wikispecies
101-trichomachimus-omani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)