User Tools

Site Tools


101-trichomachimus-quinlani-la-gi

Trichomachimus quinlani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichomachimus
Loài (species) T. quinlani
Danh pháp hai phần
Trichomachimus quinlani
Oldroyd, 1964

Trichomachimus quinlani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichomachimus quinlani được Oldroyd miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichomachimus quinlani tại Wikispecies
101-trichomachimus-quinlani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)