User Tools

Site Tools


101-trichoura-proctomeces-la-gi

Trichoura proctomeces
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichoura
Loài (species) T. proctomeces
Danh pháp hai phần
Trichoura proctomeces
Londt, 1994

Trichoura proctomeces là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichoura proctomeces được Londt miêu tả năm 1994. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichoura proctomeces tại Wikispecies
101-trichoura-proctomeces-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)