User Tools

Site Tools


101-triclis-rufescens-la-gi

Triclis rufescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Triclis
Loài (species) T. rufescens
Danh pháp hai phần
Triclis rufescens
Austen, 1914

Triclis rufescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Triclis rufescens được Austen miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Triclis rufescens tại Wikispecies
101-triclis-rufescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)