User Tools

Site Tools


101-trigonomima-anmaliensis-la-gi

Trigonomima anmaliensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trigonomima
Loài (species) T. anmaliensis
Danh pháp hai phần
Trigonomima anmaliensis
Joseph & Parui, 1997

Trigonomima anmaliensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trigonomima anmaliensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1997. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trigonomima anmaliensis tại Wikispecies
101-trigonomima-anmaliensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)