User Tools

Site Tools


101-trigonomima-apipes-la-gi

Trigonomima apipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trigonomima
Loài (species) T. apipes
Danh pháp hai phần
Trigonomima apipes
Enderlein, 1914

Trigonomima apipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trigonomima apipes được Enderlein miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trigonomima apipes tại Wikispecies
101-trigonomima-apipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)