User Tools

Site Tools


101-trigonomima-canifrons-la-gi

Trigonomima canifrons
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trigonomima
Loài (species) T. canifrons
Danh pháp hai phần
Trigonomima canifrons
Enderlein, 1914

Trigonomima canifrons là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trigonomima canifrons được Enderlein miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trigonomima canifrons tại Wikispecies
101-trigonomima-canifrons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)