User Tools

Site Tools


101-trigonomima-cyanella-la-gi

Trigonomima cyanella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trigonomima
Loài (species) T. cyanella
Danh pháp hai phần
Trigonomima cyanella
Osten-Sacken, 1882

Trigonomima cyanella là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trigonomima cyanella được Osten-Sacken miêu tả năm 1882. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trigonomima cyanella tại Wikispecies
101-trigonomima-cyanella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)